Gourmet Farms as a Private Agriculture and Fisheries Extension Service Provider

 

“As a regional extension service provider, you need to act quickly and make enhanced actions utilizing your recognized strengths after identifying the needs of your community… Ang Gourmet Farms ang magiging kasangga sa pagpapabilis, pagpapabuti at pagpapatotoo sa mga programa ng kagawaran para sa mamamayang magsasaka sa Calabarzon.”

– Ms. Marites P. CosicoCenter Director ATI IV-A